Trackman quick start guide

1)Tryk på ”Launch” knappen på forsiden af boksen. Lyset tænder og alt starter op. Vent til systemet er oppe
2)I top menuen kan man vælge ”Courses” eller ”Practice”

Man kan bladre imellem banerne, og sværhedsgrad er angivet med 1 til 5 prikker. Vælg bane og tryk
”Select” hvorefter banen indlæses.

Vælger man ”Practice” kan man vælge driving range, indspil, putning etc.

3) Standard opsætning er Stableford og Put’s indenfor 2,4 M bliver givet.

4) Indtast spillere som ”Guest”. Her indtastes navn, hcp (hele tal max 36), samt Tee sted.
Her kan man også fjerne en spiller nederst under menuen. Tryk ”Done” og indtast evt. næste spiller

5) Man får mulighed for nogle opvarmningsslag. Tryk på ”Ready To Play” for at starte runden.

6) Hver spiller der skal til at slå, har et vindue i nederste venstre hjørne, som bl.a. foreslår et kølle valg. Det behøver man ikke at følge, dog med følgende undtagelse:

Hvis man vil putte, men der foreslås et jern. Skal man vælge Putter (på skærmen). Hvis man ikke gør det registrerer Trackman’en ikke dit put !.

Den lille menu med 3 streger giver adgang til en undermenu for spilleren der er i gang med et slag. Hvis man trykker på ”Player” kommer der endnu en undermenu med en række muligheder. F.eks ”Pick Up” ball hvis man vil samle op, ”Replay” hvis man vil gense sidste slag, Mulligan, eller lave et frivilligt Drop. Systemet foreslår dog et automatisk drop hvis man ryger i vandet.

7) Man kan flytte slagretningen med en finger på touch skærmen

8) Når man spiller, slår man altid fra samme sted som er angivet af slagmåtten, uanset om det er med driver eller køller/Jern. Bemærk: Man må kun bruge plastik Tees, som kan stikkes ned i slagmåtte, (Træ Tees splintrer og kan ødelægge lærredet). Man putter foran slagmåtten nærmere lærredet.

9) Putning: Når der skal puttes angiver hastigheden af de mange bolde der bæger sig på green, hvor meget hældningen er på tværs af putte retningen. Ligeledes angiver farverne rød, gul og blå om det går hhv. op, lige ud eller ned. Bemærk: afstanden til hul kop er fra boldens position på gulvet. ( eks. Bolden ligger 2 M fra lærredet, Putte længden er angivet til 5 M. dvs at hullet ligger 3 M ”inde i” lærredet. Bemærk: Hastigheden på Green er som standard 9 stepmeter.

10) Slag information. Når man slår fra fairway, rough eller sand, reducerer Trackman systemet automatisk længde og spin med en vis procentsats. Dette kan ses i nederste højre hjørne.

11) Hvis der ikke er spillere der skal benytte simulatoren efter dig, sluk venligst ved tryk på ”LAUNCH”
knappen.


God Fornøjelse ●