ORDENSREGLER FOR BRUG OG OPHOLD I TRACKMAN CENTER

Brugsret
Træningscentret og tilhørende simulatorer må kun anvendes ved forudgående booking og betaling (via GolfBox).
Det medlem, som har booket, skal selv deltage, og der må være maks. 4 spillere pr. bås.
Gæst kan spille med, hvis gæsten inviteres af et medlem, som selv tager fuldt ansvar for gæstens adfærd.

Rent udstyr
Sko og udstyr skal være rengjort før start.
Brug nye bolde, uden tush-mærker, ridser eller snavs.

Klubkultur

Tag hensyn og hold en god omgangstone til evt. andre, der spiller i den anden bås.
Placér dig selv og dit udstyr hensigtsmæssigt, så det ikke er til gene - og hold sikkerhedsafstand til den spillende person.
Medbragte drikkevarer må ikke nydes i Trackman-centret. Mad og drikke holdes på bordene, langt væk fra computer, Trackman og båse.
Ryd venligst op efter dig – tjek en ekstra gang, før du går.

NB!
Centret er åben fra 08:00 til 22:00 og skal forlades senest 22:10, hvorefter alarm automatisk aktiveres.
Overtrædelse af nævnte brugs- og ordensregler kan medføre bortvisning og karantæne fra brug af træningscentret.
Evt. driftsproblemer eller skader på udstyr bedes meddelt hurtigst muligt til sekretariatet på

Tak for din medvirken til at give brugere af træningscentret en god oplevelse!

Af sikkerheds- og forsikringsmæssige årsager er der installeret kameraovervågning og alarmsystem i lokalet.