Referater fra bestyrelser og Udvalg

Som et led i bestyrelsens arbejde for mere åbenhed i klubben og med ønsket om, at denne åbenhed kan medvirke til en større interesse for arbejdet i bestyrelse og udvalg, har bestyrelsen besluttet at alle referater m.v. lægges ud på klubbens hjemmeside. Hvis der skulle være spørgsmål til de enkelte referater er man altid velkommen til at kontakte formanden for udvalget.

Med venlig hilsen

John Astrup
Formand