Forretningsudvalget


Banen ejes af aktieselskabet Hobro Golfbane A/S. Selskabet og Hobro Golfklub har ultimo 2011 besluttet en ny struktur, som bl.a. betyder, at der er nedsat et forretningsudvalg - Hobro Golf - som driver golfbanen. Hele organisationsplanen kan ses ved at åbne link nedenfor. I forretningsudvalget for Hobro Golf sidder 2 repræsentanter fra henholdsvis baneselskabet og Hobro Golfklub. Forretningsudvalgets opgaver kan ses ved klik på link nedenfor.


Medlememer af Forretningsudvalget 


Udvalg
Forretningsudvalget har besluttet en række generelle retningslinjer for arbejdet i udvalgene - se retningslinjerne ved at klikke nedenfor. FU har samtidig nedsat en række udvalg, som skal sikre banens målsætning og fremdrift. Se de enkelte udvalgs opgaver ved at klikke på nedenstående link.


Bane- og miljøudvalget

Keld Christensen, formand

Niels Kristian Kirketerp

Søren Vangsted

Carl Spanggaard

 

Se nedenstående pdf- fil for udvalgets opgaver


Sponsor- og markedsføringsudvalget

Jens Spanggaard, formand
Poul Mikkelsen
Charles Kastberg
Kjeld Kjær
John Astrup (sekretær)
Susanne Frederiksen

Se nedenstående pdf- fil for udvalgets opgaver