Klubbens struktur og udvalg

Klubstruktur fra 1. januar 2012, hvor der er nedsat et forretningsudvalg.
Det betyder, at samtlige klubudvalg refererer til klubbestyrelsen, mens driftsudvalgene refererer til forretningsudvalget. Forretningsudvalgets opgaver og nedsatte udvalg kan ses under banens ejerforhold. Strukturen betyder også, at nogle vigtige arbejdsopgaver, der hidtil er blevet udført af frivillige, nu overgår til det ansatte personale.
Nedenfor kan du linke til klubbens vedtægter og samtlige udvalg og her se, hvilke opgaver de løser.

Frivillighedsudvalget

Formand Mogens Melchior Sørensen
email:
tlf. 21448112

Keld Christensen
Leo Libak

Se nedenstående pdf for udvalgets arbejde.

Regel- og HandicapKomiteen

Regel- og Handicapansvarlig: Jan Grumstrup - 40339832 -

Gitte Rod
Eva Bæch
Leo Libak
Susanne Frederiksen
Malthe Rod
Andreas Søborg

Rekrutteringsudvalget

Formand:  Per Hvidbak Østergaard
Mobil: 22050758
Mail: perhvidbak@gmail.com

                     

Tine Knuth
Inga Ellemose
Rasmus Lange
Steen Claudi
Leo Libak Nielsen
Hanne Würtz Rasmussen
Anne Hansen

                 

Medlemsudvalget

Formand:        Una Jensen - tlf. 26393284  una72@me.com 

 

Næstformand:  Inga Ellemose  tlf. 23205333    ie@ellemose.dk

Conni Rod

Jette Duus

Walther Simonsen

Mie Krogh

 

Se pdf fil for udvalgets opgaver.

Turneringsudvalg

Formand:  Mette Hald, 20210502, metteboelhald@gmail.com

 

Hans Madsen

Charlotte Iversen

Richardt Bygholm
Mikkel Holm Myrup

Alex Pedersen

 

Se nedenstående pdf fil for udvalgets opgaver.

Begynderudvalg

Formand:       Kirsten Grønborg - tlf.:50563335 - email: kg.bm31@gmail.com

 

Inger Grumstrup

Jess Hansen

Connie Rod

Brian Overgaard Kristensen

          

 

Se nedenstående pdf- fil for udvalgets opgaver

Sport og eliteudvalget.

Formand: Lone Lund Skaarup, tlf. 2380 8669, email: lange_lone@hotmail.com

 

Eliten:    Jonas Gaarn, Martin Pedersen, Andreas Søborg, Rasmus Lange


Junior:   Jørgen Larsen, Charlie Ankerstjerne


De unge Løver: Thomas Rold, Malthe Rod
 

Se nedenstående pdf- fil for udvalgets opgaver