Ordensregler for spil på banen

Når du spiller banen skal de regler der er udstukket gennem DGU's golf og etiketteregler samt Hobro Golfklubs lokale ordensregler overholdes.

Hele året er der tidsbestilling fra kl. 06.00-20.00 via Golfbox. Der kan reserveres tid i op til 13 dage før tee-off.

Alle spillere, der går ud i tidsbestillingsperioden, skal bekræfte deres tid via Golfbox på proboxen i  indskrivningen senest 10 min før start, ellers gives tiden fri. Der kan kun bookes 1 tid pr. dag. Der kan dog bookes ny tid samme dag, hvis denne tid er mere end 5 timer efter først bookede tid.

På tidspunkter, hvor der er pres på banen, bl.a. i weekends og på helligdage, er der ingen særrettigheder for 2-bolde, og der er pligt til at sammensætte hold, således at man kommer ud som 4- eller 3-bolde.

En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er et frit hul foran.

Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem.

Green fee spillere på 18 huls banen skal inden påbegyndelse af runden kunne fremvise gyldigt DGU kort

På golfbox er der informationer om, hvornår ugedagsklubberne går ud.

Det er kun tilladt at starte fra 1. tee og på hul 12 når det er vedtaget i turneringsbetingelserne. Starter kan dog give tilladelse til start fra andre teesteder med henblik på at få en bedre afvikling af spillet. Spillere, der er startet fra 1. tee, har fortrinsret.

Green fee kort skal altid bæres synligt på bag'en.

Gæstespillere, der ikke har betalt green fee kan omgående bortvises fra banen.

 

I private runder må der max. spilles 4-bolde. I foursomes er det tilladt 2 spillere at være fælles om én bag.

Træning må kun ske på træningsområderne.

Træningsbolde må ikke fjernes fra træningsområderne og ikke anvendes på banen.

Påklædningen skal være pæn og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i strandtøj eller med bar overkrop. Der skal bæres t-shirt med krave og korte bukser skal være knælange.

Tørv skal lægges på plads og nedslagsmærker skal rettes op. Færdsel mellem green og greenbunkers med vogne og golfbiler er ikke tilladt. Kørsel på forgreen med golfbiler er ikke tilladt.

Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal fjernes straks.

Langsomt spil skal undgås. En 4-bold skal kunne gennemføre en runde på max 4 timer og 30 min.

Greenkeeperne og deres daglige arbejde har ubetinget fortrinsret på banen.

Hobro Golf har alle rettigheder til servering og udskænkning på klubbens anlæg.

Private buggies (golfbiler) må kun benyttes efter aftale

Overtrædelse af ordens/etikettereglerne samt DGUs golf- og etiketteregler vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne.

 

Hobro Golf/primo 2021