Ordensregler for spil på banen

For at give alle en god oplevelse - det gælder både gæster og egne medlemmer - skal nærværende ordensregler og etikette overholdes.

Adgang og færdsel på banen:
- Greenfee er betalt inden man går ud på banen.
- Alle spillere SKAL bekræfte deres starttid i indskrivningen senest 10 minutter før start.
- Gyldigt DGU-kort eller anden banetilladelse skal kunne fremvises på forlangende.
- Nyt udskrevet scorekort eller elektronisk scorekort medbringes.
- Hver spiller skal have eget udstyr.
- Banepersonalet har fortrinsret på banen, og skal give tegn, før der må spilles videre.
- Spillere må ikke betræde tilstødende naboarealer.
- Hunde må medtages på banen, men skal være i snor.
Den hensynsfulde spiller:
- Retter egne og andres nedslagsmærker op på greens.
- Genplacerer tørv på fairways.
- River efter sig i bunkers. Efterlader hele riven i bunkeren – på tværs af spilleretning.
- Undlader at tage bags og vogne med på teesteder og greens eller trække over disse.
- Følger anvisninger for kørsel med golfcars.
- Sikrer sig tilladelse til at anvende egne eldrevne scootere på banen.
- Sørger for, at affald ikke smides på banen (dog kan frugt smides i rough).
Flow på banen:
- Der skal altid startes fra hul 1 med mindre andet er bekendtgjort ( i turneringer).
- Langsomt spil skal undgås. En 4-bold skal kunne gennemføre en runde på 4½ time.
- En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem uden unødig forsinkelse.
- Spillere, der søger efter bolde, skal straks vinke igennem.
- I weekends/helligdage med pres på banen, er der ingen særrettigheder for 2-bolde.
Dresscode:
- Spillere iført en afslappet, men pæn påklædning, såsom T-shirt med krave, knælange
bukser, er velkommen på banen.
- Ikke tilladt:
- Strandtøj eller joggingtøj.
- Bar overkrop.
- Arbejdstøj.
Banekontrol:
- Formålet med banekontrol er at sikre, at klubbens gæster og medlemmer får en god
oplevelse på vores bane.
- Banekontrollen kommer rundt på alle klubbens områder på uanmeldte tidspunkter og
dage, og er udstyret med ID, som bæres synligt.
Overtrædelser:
- Spillere, der ikke straks retter sig efter banekontrollens anvisninger i form af
henstillinger og advarsler, vil kunne risikere omgående bortvisning fra banen.

 

Regel- og Handicap Komiteen
Hobro Golfklub