Lokale regler

Nedenstående lokale regler gælder for spil på banen.

Lokalregler for Hobro Golfklub
Gældende pr. 1. juli 2019

Lokalregler:
Træer forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud. Lempelse efter Regel 16.1f.
Alle afstandsmarkeringer på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter regel 15.2.
Veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard Lokalregel E-5, droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede grænsen eller skønnes mistet.

Overtrædelse af lokalregler : Generel straf (Slagspil: 2 strafslag - Hulspil: Tab af hul). Godkendt af DGU januar 2019.

Ordensforskrift:
Overtrædelse af ordensforskrift: Kan medføre bortvisning.
I området med spilleforbud på hul 2, er der, som skiltet, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde området for fx at hente en bold, eller spille en bold som ligger inden for området med spillefor bud.
Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 17 .l e.
Alle tilstødende offentlige veje og stier samt naboarealer, der grænser op til banen,er out of bounds.
Der henstilles til ikke at betræde naboarealer.
Sikkerhed og etik:
På alle huller, der støder op til offentlige veje og stier, skal der udvises særlig opmærksomhed overfor færdsel på disse.
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.
Hvide markeringer: Out of bounds.
Røde markeringer: Alle strafområder.
Blå markeringer: Areal under reparation.
Røde pæle med grøn top: Spilleforbud i strafområde. Blå pæle med grøn top: Spilleforbud i AUR.

Fairway markering: Forkant green.
Hvid: 200 meter.
Gul: 150 meter.
Rød: 100 meter.
Blå: 50 meter.