Nyt handicapsystem 2021

Ny måde at regulere handicap på fra d. 1.jan. 2021

Handicapsystemet
De nye handicapregler er et ”verdenshandicapsystem”, der kan bruges af alle golfspillere over hele
verden.
Det nye handicapsystem har til formål, at tilskynde os spillere til at opnå og vedligeholde et
handicap, der på fair og sportslig vis giver et retvisende billede af vores aktuelle spillestyrke.
Til forskel fra tidligere, hvor handicappet alene var baseret på resultatet af den seneste runde, så er
det nye system et gennemsnitssystem. Det giver et langt mere ”sandfærdigt” billede af spillestyrken.
Handicappet er gennemsnittet med én decimal af de 8 bedste af de seneste 20 scores registreret i
dit scorearkiv.
En ny score ind (nummer 1) vil skubbe den ældste score ud (nummer 21). Det er
nærmest samme logik, som på arbejdsmarkedet: Ind med de yngre og ud med de ældste.
Den enkle besked til spillere:
Gå ud og spil din runde.
Aflevér ALTID dit scorekort med gyldige underskrifter.
Studér dit personlige scorearkiv og forstå systemet.
En spiller forventes at:

  • Optræde sportsligt, og afholde sig fra at omgå reglerne for derved at opnå en fordel.
  • Indlevere ALLE tællende scores til handicapformål.
  • Rundens markør: Godkende og underskrive medspilleres scores (ellers ugyldig).
Handicapregulering:
Se vores scorekort.
Vores golfbane er en Par 71 bane.
En banes slope er altid en Basis på 113.
Det er Slopens forhold til 113, der afgør, hvor mange % flere slag et højere Handicap skal tildeles.
For vores Damer er Course Rating (CR) 73,4
For vores Damer er Slope Rating (SL) 125
For vores Herrer er Course Rating (CR) 72,4
For vores Herrer er Slope Rating (SL) 128
Eksempel:
En dame har et Handicap på 20,5 og får i konverteringstabellen tildelt 23 slag.
Hun scorer 34 point på runden.
Det er 2 point under 36, hvor hun ville have spillet til sit Handicap. Disse lægges til.
Handicapscore er derfor: Banens par 71 + tildelte slag 23 = 94 – (34-36) = 96
Handicapresultatet er derfor: 96 – 73,4 = 22,6 x 113 divideret med 125 = 20,4
Damens nye Handicap er nu 20,4, som vil fremgå af hendes scorearkiv.

Ovennævnte udregninger sker automatisk på golfboks, når du indleverer en score.
MEN: Det er da rart at vide lidt om, hvordan det udregnes, ikke?
Regel- og Handicapkomiteen håber med denne opfølgning, at medvirke til en større indsigt i det nye
Handicapsystem, som helt sikkert vil forblive i denne form i mange år frem.

På R&H Komiteens vegne
Jan Grumstrup

Ved at klikke på nedenstående PDF fil vil du finde en detaljeret gennemgang af, hvordan dit nye handicap udregnes.

Det er IKKE en viden, du behøver at kunne mestre for at efterleve det nye handicapregulativ.
Essencen er, at ALLE dine scores så vidt mulig fremadrettet indberettes, idet du da får det bedste og for dig mest fair handicap at spille efter.
Og indberetningen som du selv skal foretage, finder du vejledning til under fanebladet "Vejledning i indtastning" eller under fanen "Golf Box" i hovedmenuen.

Har du brug for yderligere fordybelse om det nye handicapregulativ finder du på Golf.dk yderligere info