Støtte til EL-produktion via solcelleanlæg

Ved støtte fra LAG - midler, Jutlander fonden og Svend Nielsen & Herdis Mygind fond, - er der etableret elproduktion via solcelleanlæg med tilhørende batterifunktion.

Projektet omfatter:

Tekst kommer
Projektet har omfattet:

Toilet på driving range.
Bund i drænsøer ved hul 3 og hul 16.
Dræning af green og forgreen område ved hul 18.
Grøft, pumpe og solcelleanlæg ved hul 18.
Beplantning om lagerplads og ved solfangeranlæg.
Stianlæg i området
Bord/bænkesæt til placering på banen
Overdækning af affaldscontainerne ved køkken i loungen
Såning af græs omkring gravhøje og såning af blomsterfrø på udvalgte områder.
El og vandstik til autocampere
Broer ved hul 11 og 18.

Hele projektet er blevet støttet med Landdistriktsmidler gennem LAG-Himmerland, der er den lokale aktionsgruppe for Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Projektet er støtte med kr. 198.128,60 og er endvidere støttet af Mariagerfjord Kommune gennem Vedligeholdelsespuljen med i alt kr. 131.700.

Uden denne økonomiske håndsrækning var alle disse tiltag ikke blevet realiseret, ligesom
det heller ikke var sket, uden den kæmpe indsat af frivillige.

Ikke kun klubbens medlemmer kommer til at nyde godt af forandringerne, men også gæster der via det nuanlagte stisystem ønsker at besigtige de mange gravhøje eller studere natur og fauna som klubben også prioriterer højt.

Uden alles hjælp var projektet ikke blevet gennemført.
Tak til alle bidragsydere og frivillige.

Hobro Golfklub
Ved hjælp fra LAG - midler er der på klubbens parkeringsareal - fjernest klubhuset - etableret pladser for autocampere med mulighed for El og Vand tilslutning.Ved hjælp fra LAG - midler er der på klubbens parkeringsareal - fjernest klubhuset - etableret pladser for autocampere med mulighed for El og Vand tilslutning.Driving range ligger lidt langt fra klubhuset. Derfor har etablering af toilet længe været et stort ønske. OG DET HAR VI NU!Driving range ligger lidt langt fra klubhuset. Derfor har etablering af toilet længe været et stort ønske. OG DET HAR VI NU!
På banen er der etableret stenbroer, der ud over at tjene deres egentlige formål bidrager som en flot kulisse......På banen er der etableret stenbroer, der ud over at tjene deres egentlige formål bidrager som en flot kulisse......til den helhed der gør arealet til en smuk golfbane.til den helhed der gør arealet til en smuk golfbane.
Der er etableret insekthoteller, stenvarder for pader og krybdyr samt arealer på golfbanen med vilde blomsterDer er etableret insekthoteller, stenvarder for pader og krybdyr samt arealer på golfbanen med vilde blomsterStisystemet på golfbanen går mellem gravhøje og golfbanens huller. Stisystemet er åbent for alle, og undervejs findes der informationstavler og mulighed for et lille hvil.Stisystemet på golfbanen går mellem gravhøje og golfbanens huller. Stisystemet er åbent for alle, og undervejs findes der informationstavler og mulighed for et lille hvil.
Rundt på banen er der områder hvor der ikke spilles golf. Her er der udlagt træstammer som vært for insekter og på træerne er opsat fuglekasser til gavn for fuglelivet.Rundt på banen er der områder hvor der ikke spilles golf. Her er der udlagt træstammer som vært for insekter og på træerne er opsat fuglekasser til gavn for fuglelivet.Der er også anlagt stenvarder, hvor krybdyr og pader kan søge ly.Der er også anlagt stenvarder, hvor krybdyr og pader kan søge ly.