< tilbage 24-08-2020 - 08:22

Åbning af golfstien

Hobro Golfklub har indviet den nye golfsti der løber gennem golfklubbens område.

Golfklub og DN’s fuglegruppe vinder sammen Mariagerfjord Natur- og Miljøpris

 

Lørdag eftermiddag, den 15. august, bød på en overraskelse, da der var indvielse af nye stier og tiltag for biodiversitet på golfbanen i Hobro. Hobro Golfklub fik nemlig sammen med Fuglegruppen under den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening Natur- og Miljøprisen i Mariagerfjord Kommune.

 

Solskin fra en skyfri himmel fik bier og sommerfugle til at flyve rundt og tage for sig af nektar i de mange vilde blomster på golfbanen i Hobro lørdag eftermiddag. Det var en perfekt dag til at indvie nye stier og fortælle om det store arbejde med at kombinere golf med natur og friluftsliv.

 

Jørgen Hammer Sørensen, der er formand for Udvalget Teknik og miljø i Mariagerfjord Kommune var på pletten for at holde tale og klippe snoren til indvielsen. Men han overraskede mange af de tilstedeværende med også at fortælle, at han havde en Natur- og Miljøpris med som anerkendelse for det flotte arbejde, der er gjort for at fremme biodiversitet på banen. Og især det spændende samarbejde, der har ført til resultatet på golfbanen fremhævede Jørgen Hammer Sørensen som det, Natur- og Miljøpriskomitéen havde lagt særligt vægt på ved udvælgelse af en vinder. Det er samarbejdet mellem Hobro Golfbane, Danmarks Naturfredningsforening med deres Fuglegruppe.

 

”Hvor der før var uenighed, da golfbanen skulle etableres, har organisationerne nu vist en utrolig vilje til at løse udfordringer sammen og det er et forbilledligt samarbejde, som er til inspiration til mange andre”, sagde Jørgen Hammer Sørensen.

 

Nogle af de ting, der er lavet på golfbanen er, at der er skabt leve- og ynglesteder til insekter, padder, andre dyr og fugle med stendynger, gamle træstammer, træer med fuglekasser, arealer med vilde urter og vandhuller.

Driften er også lagt om til at slå dele af banen 1-2 gange om året, så blomstrende urter får bedre muligheder for konkurrere om pladsen og der er opsagt 24 fuglekasser, hvor alle var besat – på nær en enkelt, hvor der havde sat sig et stykke plastik fast i hullet.

For friluftslivet og kulturhistorien er der anlagt to fine ruter på banen med fantastiske udsigter og adgang til et par imponerende gravhøje. Der er opsat informationsskilte og lavt en folder, som kan findes i folderkasser ved indgangen til stierne.

 

Med natur- og miljøprisen vil komitéen gerne anerkende jeres store engagement, så det også kan fortsætte fremover”, forklarede Jørgen Hammer Sørensen og tilføjede, at samtidigt kan samarbejdet mellem golfklub og fuglegruppe med deres frivillige engagement vise andre, at det nytter at gøre en frivillig indsats for at fremme natur, miljø og en bæredygtig udvikling.

 

Der blev overrakt et diplom til hver og en fælles check på 5.000 kr.

< Tilbage