Regler for Hobro Golfklub

Det er afgørende for vores gæster og klubben, at alle overholder de regler, der er opsat for spil på banen.

Hvis det ikke sker har vi givet vores banekontrol en række bemyndigelser bl.a.

  • At bortvise spillere fra banen, som udviser en opførsel, som ikke er i overensstemmelse med golfsportens etiske regler.
  • At bortvise spillere, som ikke retter sig efter banekontrollens anvisninger i form af henstillinger eller advarsler.
  • Spillere skal altid følge banekontrollens anvisninger. Skulle det – mod forventning – ske, at ovennævnte anvisninger ikke efterkommes med det samme, kan dette medføre yderligere sanktioner.
  • Banekontrollen rapporterer med mail til Regel- og Handicap Komiteen, som tager stilling til en eventuel efterfølgende sagsbehandling overfor spillere eller klubber.