Hobro Golfklub - Masterplan for banen

 

 

Idéen med Masterplanen

 

Masterplanen skal være et arbejdsredskab og en rettesnor for, hvilket udtryk banen skal have. Hobro Golfklub skal kunne identificeres ud fra disse faktorer og skille sig ud fra andre golfklubber. Der er mange golfklubber i Danmark, og vi skal med denne plan kunne fremtidssikre banen ved at være sjov at spille og pæn at kigge på. Hullerne skal kunne skelnes fra hinanden, med de særheder og skønheder hver enkelt hul har.

Masterplanen indeholder:

 • Det overordnede udtryk for banen.
 • Det visuelle udtryk
 • Greens
 • Forgreens
 • Teesteder
 • Fairways
 • Semirough
 • Rough
 • Bunkers
 • De enkelte huller, hvori der er beskrevet arbejdsopgaver og ændringer, der skal fortages for at kunne opnå dette udtryk.
 • Liste af træer og buske der skal bruges på banen.

 

 

Det visuelle udtryk

 

Hobro Golfklub er placeret i et naturskønt område ved Mariager Fjord. Derfor skal dette udnyttes ved at banen visuelt ligner en gåtur ved Hegedal og Bramslev bakker. Træer og buske, der bruges på banen, skal være hjemmehørerne derfra. Disse skal også bruges aktivt som baneforhindringer og skal derfor placeres strategisk i forhold til vores medlemmer og de niveauforskelle, der er på spillere i en golfklub.

Det generelle klippemønster er inspireret af det man kalder ”Heathland golf course”. Det generelle udtryk skal bevæge sig mere over i retning af Heathland. Det passer i forvejen til områdets udformning og nuværende design. Og der skal derfor nogle få ændringer til i forhold til de andre typer af baner man finder i verdenen.

Ved at lave en mindre manicureret hedeland inspireret bane, styrker vi også forholdene for både planter og dyr. Ved at sættes fokus på biodiversitet og natur kan vi som klub, i en tid med mange restriktioner, arbejde og bruge naturen til vores fordel. Et sundt fugleliv, kan f.eks. hjælpe med bekæmpelse af gåsebiller og stankelbenslarver.

Denne plan vil med sin udførsel gøre Hobro Golfklub til et naturskønt område at spille golf i, som passer ind i den flotte natur, der er rundt om Mariager fjord.

 

Kort beskrivelse af en ”almindelig” Heathland bane

 

I golfsammenhæng er ’Heathland golfbaner’, nogle golfbaner med helt særlige, sandede jordbundsforbund, og hvor øjet fra tee skuer ud over et pragtfuldt tæppe af hede og med fairways, der er omgivet af smukke, gamle træer.

Heathland golfbaner er en selvstændig kategori, når man taler om typer af golfbaner, men det er ikke forkert at sige, at en heathland golfbane typemæssige placerer sig mellem de klassiske linksbaner og parkbanerne i den anden ende af skalaen.

 

Greens

 

Da greens som regel er det, man husker bedst fra en golfrunde, er disse det vigtigste aspekt af golfbanen. Greens skal fremstå pæne og med en jævn putteoverflade. Greenspeed varieres alt efter de spillere, der hovedsaligt vil være på de forskellige dage. Disse klippes 5-6 gange om ugen.

 

Forgreens

 

Skal klippes i en højde, så man både kan chippe og putte fra den, uden nævneværdigt græs mellem jern og bold. Dens areal varieres fra hul til hul. Disse klippes 1-2 gange om ugen.

 

 

Teesteder

 

Teestederne skal være jævne og klippes tæt (forgreen højde), da græs ikke skal kunne påvirke boldflugten i udslaget. Deres udformning vil forblive runde. Disse klippes 1-2 gange om ugen.

 

Fairway

 

Fairway skal klippes så det generelle landingsområde er bredest og derefter snævre ind. Der klippes fairway helt op til forgreen, med undtagelse af enkelte huller. Der klippes ikke fairway på par 3 hullerne. Disse klippes 1-3 gange om ugen.

Semirough

 

Denne skal formes sammen med fairway, det er den samme højde, der klippes rundt om bunkers og rundt om green. Semirough bredden, vurderes fra hul til hul. Og kan ændres, hvis nødvendig.

Dette er den samme højde som bliver klippet på par 3 hullerne og korthulsbanen.

Denne klippes 1-2 gange om ugen.

 

Rough

 

Alt dette er resten. Banen indrammes af denne og skal klippes 2 gange om året. 1. gang i slutningen af maj, den 2. gang i starten af oktober. Roughen og dens udformning bestemmes af semiroughen. Noget rough er total uklippet og skal sjældent, hvis overhovedet klippes.

Denne plejemetode betyder at vi om foråret, får den langstilket rødsvingel, der bølger i vinden. Efter første klipning kommer vildtblomsterne om sommeren og ind i efteråret, som giver banen et helt andet udtryk. Og til sidst den korte rough hen over vinteren.

På sandede og golde områder i roughen, plantes der lyng, for at give et farvespil på banen.

 

 

Bunkers

 

Bunkers skal alle have lave kanter i bunden, med sand derop til. Sanddybden skal være min. 5 cm i fairwaybunkers og min. 10 cm i greenbunkers. Disse rives 2-3 gange om ugen.

Bunkerkanterne klippes i en højere højde end semirough, dog kun nogle få millimeter. Disse klippes 1 gang om ugen.

 

Ændringer på de enkelte huller

 

 

Hul 1

 • De 3 første træer i venstre side fjernes. Lunden længere fremme udvides og skal gå helt op på højde med bunkeren.
 • Rough og semirough, rykkes ind mod bunkeren, så der ikke længere klippes fairway på venstre side af bunkeren. (Dette skyldes en mulig udretning af grusvejen, så af sikkerhedsmæssige af årsager vil dette give mening).
 • Bag green plantes 2 solitærtræer der skal give dybde til hullet, derudover skal der plantes buske.

 

Hul 2

 • Bunkers i højre side skal graves sammen med bunkeren på hul 9, for at få en større og lettere bunker at passe.
 • Venstre side skal plantes til med flere lavvoksende planter. Venstre lund i svinget, skal forsat være uplejet, for at styrke biodiversiteten på banen, denne lund udvides ned mod green.
 • Der skal tilføres buske oppe mellem træerne bag ved green.

 

Hul 3

 • Volden til venstre plantes til med buske.
 • Der etableres et vandfald på bagsiden af søen, for at ilte søen bedre.

 

Hul 4

 • Lunden til højre udvides, så den kommer op på højde med fairwaybunkeren.
 • Bundforholdene forbedres, så vi ikke længere oplever vand på hullet.

 

Hul 5

 • Bundforholdene forbedres, så der ikke længere står vand på hullet.
 • Der plantes buske ved træerne bag ved green.

 

Hul 6

 • Der plantes sporadiske træer og buske (på den gamle fairway).
 • Der plantes træer bagved green for at give mere dybde til hullet.

 

Hul 7

 • Der kan plantes buske bagved green. Ingen træer, da det med tiden vil kunne skygge for solen, så green kommer i skygge.
 • Rønnetræerne rykkes op og bliver erstattet af noget andet, længere til højre. Det oprykkede område skal omdannes til rough.
 • Der plantes flere buske på venstre side, ud mod vejen.

 

Hul 8

 • Alle rønnetræer på stien på vej til de bagerste teesteder skal oprykkes og udskiftes med buske.

 

Hul 9

 • Den første bunker i højre side, skal graves sammen med bunkeren på hul 2. Der plantes fleres buske mellem hul 9 og hul 2.
 • Søen holdes åben.
 • Der laves en ny bro ved den første bæk, længere ind mod midten, så vi undgår mudderdannelse og vand i ydersæsonerne.
 • Lindetræerne langs bækken fjernes, for nemmere at kunne klippe ned mod bækken.
 • Der plantes mere mellem hul 9 og 1.

Hul 10

 • Der plantes flere buske og træer til højre for teestederne.
 • Lindetræer langs bækken fjernes.
 • Der åbnes op til søen.
 • Der plantes flere træer og buske bag green og til venstre for green.

Hul 11

 • Første fairwaybunker gøres mindre fra tee og frem.
 • Der plantes sporadiske træer og buske mellem hul 11 og 8.
 • Der plantes tæt bevoksning af træer og buske mellem hul 11 og hul 1.
 • Der laves flere mounts 5-7 stk. ud mod vej på venstre side, så det spejler sig mere af det der er på hul 12.
 • Der plantes buske oppe mellem træerne bag green.

 

Hul 12

 • Der plantes på bagsiden af solpanelerne med ”cotoneaster” også kendt som dvægmispel (som er den busk der er på parkeringspladsen).

 

Hul 13

 • Vandhullet i venstre side oprenses og bunden fyldes med ler. Der fjernes træer, for at fremhæve vandhullet mere.
 • Der plantes flere træer op langs venstre side.
 • Stien til hul 14 flyttes længere op, så den går igennem lunden og ud ved lynshelterets nye placering.
 • Der plantes sporadiske træer og buske op langs højre side (der hvor der er uklippet rough nu).

 

Hul 14

 • Der plantes flere træer og buske i venstre side af hullet.
 • Træerne langs højre side rykkes op og erstattes med sporadiske buske og træer.

 

Hul 15

 • Der plantes træer og buske for at lukke af mellem hul 15 og hul 16.
 • Højre greenbunker lukkes og greenen udvides den vej.

Hul 16

 • Der graves ud til en meget større sø, som ligger i venstre side.
 • Der plantes sporadiske træer og buske langs venstre side (i det uklippet rough).

Hul 17

 • Der plantes sporadiske buske mellem hul 17 og korthulsbanen.
 • Sidste fairwaybunker på toppen af bakken fjernes.
 • Greenbunkeren udvides ind i den ”gamle” forgreen.

 

Hul 18

 • Grøften færdiggøres.
 • Der plantes sporadiske buske langs venstre side.

 

Planteliste

 

 

Dette er en liste af de planter, der skal bruges på banen fremover, da disse er lokale for området.

Træer:

 

 • Buske:

 

Andet:

 

 

 • Hvidtjørn
 • Æble
 • Birk
 • Eg
 • Skovfyr
 • Bøg

 

 

 • Arter af roser
 • Slåen
 • Ene

 

 

 • Lyng

 

 

 

Alle træer og buske, der ikke fremgår af denne liste vil med tiden blive udskiftet. Dette kommer sig naturligt ved nogle træer går ud, andre går til i sygdom og eventuelle stormskader. Der kommer ikke til at forgå en drastisk udskiftning. Dog skal denne liste tages i brug, når dette er tilfældet.