Golf i Hobro Golf - Erhvervsnetværk

Kære netværksdeltager!

Som du sikkert ved er der i forlængelse af vores netværksmøder mulighed for at spille en gratis runde golf – for herigennem at udbygge yderligere netværksrelationer. På opfordring fra flere netværksdeltagere har vi i år valgt at lave vores turnering som en turnering over 9 huller – det betyder forhåbentligt at flere af jer har mulighed for at være med. Man er selvfølgelig velkommen til at gå alle 18 huller, men det er kun dagens 9 huller, der tæller. Tuneringen vil blive lavet således, at vi skiftevis starter på for- og bag 9. Til hvert møde vil der blive udsendt en kalenderinvitation, hvor du skal svare bekræftende på om du vil spille golf efter mødet eller ej.

Turneringens proportioner:
  • Turneringen går over 6 runder fra april til oktober
  • Alle spil foregår i forlængelse af netværksmødet
  • For at sikre at der udbygges yderligere relationer mellem deltagerne sætter turneringsledelsen hold for de enkelte spil
  • Deltagerne melder sig selv til ved at accepter kalenderinvitation
  • Spillerne fører korrekt scorekort med tydelig markering af navn, dato for spil samt hvilke 9 huller der er tællende.
  • Scorekort afleveres i postkasse ved indskrivningen
  • Der vil være præmier til 1. 2. og 3. pladsen.
  • Der er ikke krav om hvor mange runder du skal spille, men det er de 3 bedste runder der vil være tællende – hvis du som eks. kun spiller 2 runder har du fortsat mulighed for at komme i præmierækken.
  • Til den afsluttende match i oktober vil Hobro Golf være vært ved et lille traktement, hvor vinderne af turneringen vil blive fejret