Torsdag 29. februar 2024

Generalforsamling Hobro Golfklub

Generalforsamlingen afholde i loungen. Dagsorden jvf. vedtægterne udsendes 14 dage før.